תנ"ך - לדבר הזה יסלח ה' לעבדך בבוא אדני בית־רמון להשתחות שמה והוא׀ נשען על־ידי והשתחויתי בית רמן בהשתחויתי בית רמן יסלח־נא ה' לעבדך בדבר הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...