תנ"ך - ויאמר גיחזי נער אלישע איש־האלהים הנה׀ חשך אדני את־נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר־הביא חי־ה' כי־אם־רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...