תנ"ך - מלכים ב פרק ה פסוק כד - ויבא אל־העפל ויקח מידם ויפקד בבית וישלח את־האנשים וילכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...