תנ"ך - וצרעת נעמן תדבק־בך ובזרעך לעולם ויצא מלפניו מצרע כשלג:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...