תנ"ך - וישלח מלך ישראל אל־המקום אשר אמר־לו איש־האלהים והזהירה ונשמר שם לא אחת ולא שתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...