תנ"ך - ויתפלל אלישע ויאמר ה' פקח־נא את־עיניו ויראה ויפקח ה' את־עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...