תנ"ך - וירדו אליו ויתפלל אלישע אל־ה' ויאמר הך־נא את־הגוי־הזה בסנורים ויכם בסנורים כדבר אלישע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...