תנ"ך - ויהי כבאם שמרון ויאמר אלישע ה' פקח את־עיני־אלה ויראו ויפקח ה' את־עיניהם ויראו והנה בתוך שמרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...