תנ"ך - מלכים ב פרק ו פסוק ד - וילך אתם ויבאו הירדנה ויגזרו העצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...