תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים