תנ"ך - מלכים ב פרק ז פסוק א - ויאמר אלישע שמעו דבר־ה' כה׀ אמר ה' כעת ׀ מחר סאה־סלת בשקל וסאתים שערים בשקל בשער שמרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...