תנ"ך - מלכים ב פרק ז פסוק יא - ויקרא השערים ויגידו בית המלך פנימה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...