תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים