תנ"ך - ואלישע דבר אל־האשה אשר־החיה את־בנה לאמר קומי ולכי אתי את וביתך וגורי באשר תגורי כי־קרא ה' לרעב וגם־בא אל־הארץ שבע שנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...