תנ"ך - ויאמר אליו אלישע לך אמר־לא לו חיה תחיה והראני ה' כי־מות ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...