תנ"ך - מלכים ב פרק ח פסוק כ - בימיו פשע אדום מתחת יד־יהודה וימלכו עליהם מלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...