תנ"ך - מלכים ב פרק ח פסוק כב - ויפשע אדום מתחת יד־יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...