תנ"ך - ספר מלכים ב פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים