תנ"ך - ולקחת פך־השמן ויצקת על־ראשו ואמרת כה־אמר ה' משחתיך למלך אל־ישראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...