תנ"ך - ויקם ויבא הביתה ויצק השמן אל־ראשו ויאמר לו כה־אמר ה' אלהי ישראל משחתיך למלך אל־עם ה' אל־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...