תנ"ך - ספר ישעיהו

Book of Isayah

מספר הסדרים: 24

מספר הפרשיות: 240

מספר הפרקים: 66

מספר הפסוקים: 1291

מספר המילים: 16925

מספר האותיות: 66874