תנ"ך - ספר ישעיהו פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים