תנ"ך - חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...