תנ"ך - ישעיהו פרק א פסוק יז - למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...