תנ"ך - ישעיהו פרק א פסוק כה - ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל־בדיליך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...