תנ"ך - ישעיהו פרק א פסוק כח - ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי ה' יכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...