תנ"ך - ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...