תנ"ך - והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...