תנ"ך - ישעיהו פרק א פסוק ד - הוי׀ גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את־ה' נאצו את־קדוש ישראל נזרו אחור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...