תנ"ך - ספר ישעיהו פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים