תנ"ך - וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד־בשר יכלה והיה כמסס נסס:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...