תנ"ך - ועורר עליו ה' צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על־הים ונשאו בדרך מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...