תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים