תנ"ך - והריחו ביראת ה' ולא־למראה עיניו ישפוט ולא־למשמע אזניו יוכיח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...