תנ"ך - ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל־תבן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...