תנ"ך - ישעיהו פרק יא פסוק ח - ושעשע יונק על־חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...