תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים