תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים