תנ"ך - על הר־נשפה שאו־נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...