תנ"ך - קול המון בהרים דמות עם־רב קול שאון ממלכות גוים נאספים ה' צבאות מפקד צבא מלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...