תנ"ך - ספר ישעיהו פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים