תנ"ך - הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...