תנ"ך - ונשאת המשל הזה על־מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...