תנ"ך - מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...