תנ"ך - ספר ישעיהו פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים