תנ"ך - משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר־מואב נדמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...