תנ"ך - לבי למואב יזעק בריחה עד־צער עגלת שלשיה כי׀ מעלה הלוחית בבכי יעלה־בו כי דרך חורנים זעקת־שבר יעערו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...