תנ"ך - ישעיהו פרק טו פסוק ו - כי־מי נמרים משמות יהיו כי־יבש חציר כלה דשא ירק לא היה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...