תנ"ך - כי־הקיפה הזעקה את־גבול מואב עד־אגלים יללתה ובאר אילים יללתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...