תנ"ך - ספר ישעיהו פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים